Республиканская библиотека им. Анахарсиса

Дзиццойты Юрий: Нартимӕ рӕзгӕ фӕлтӕр хъуамӕ зонгӕ кӕной суанг сабидоны

8
(ранӕуӕггонд 18:16 22.03.2016)
Дунейы хъӕзныгдӕр эпостӕй сӕ иу - Нарты кадджытӕ сахуыр кӕныны фадӕттӕ рауӕрӕх кӕнынӕн хъӕуы сабитӕн саразын мультфильмтӕ, ахуырадон уагдӕтты та фольклористикӕйы сахаттӕ фӕфылдӕр кӕнын, нымайынц ахуыргӕндтӕ.

ЦХИНВАЛ, 22 мар — Sputnik. Нарты кадджытимӕ рӕзгӕ фӕлтӕрты хъӕуы зонгӕ кӕнын суанг сабидонӕй фӕстӕмӕ, загъта зынгӕ ахуыргонд, филологон зонӕдты доктор Дзиццойты Юрий зонадон конференцийы рӕстӕджы Цхинвалы.

Конференци "Нырыккон фольклористикӕйы актуалон проблемӕтӕ" ӕрбамбырд кодта зонадон кусджыты, ахуыргӕнджыты, ахуырады министрады минӕвӕртты. Йӕ хайадисджытӕ бакастысты докладтӕ Нарты кадджытӕ, фыдӕлты ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ культурон бынтӕ бахъахъхъӕныны фӕдыл. Мадзал арӕзт ӕрцыд культурӕйы министрад ӕмӕ Адӕмон сфӕлдыстады центры хъӕппӕрисӕй.

Конференцийы рӕстӕджы уӕлдай хъусдард здӕхт ӕрцыд дунейы хъӕзныгдӕр эпостӕй сӕ иу — Нарты кадджытӕ сахуыр кӕныны фадӕттӕ рауӕрӕх кӕнынмӕ.

"Не скъолаты ахуырадон нывӕзт арӕзт цӕуы уӕрӕсейаг программӕтӕм гӕсгӕ ӕмӕ дзы фольклорӕн ис тынг цъус бынат. Уый хорз нӕу. Нарты кадджытыл сабитӕн саразын хъӕуы мультфильмтӕ, ахуырадон уагдӕтты та фольклоры сахаттӕ фӕфылдӕр кӕнын", — банысан кодта Дзиццойты Юрий.

Йӕ ныхӕстӕм гӕсгӕ, Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты та фольклор амонынц ӕрмӕстдӕр ӕрдӕг азы дӕргъы, уырдӕм та хауынц ӕмбисӕндтӕ ӕмӕ аргъӕуттӕ дӕр. Уымӕ гӕсгӕ, Нарты эпос лӕмбынӕгӕй сахуыр кӕнынӕн нӕй фаг рӕстӕг.

"Фӕфылдӕр кӕнын хъӕуы сахаттӕ университеты дӕр ӕмӕ скъолаты дӕр, сывӕллӕтты ӕмӕ студентты хъӕуы зонгӕ кӕнын Нарты эпосимӕ арфдӕрӕй", — загъта Дзиццойты Юрий.

Конференцийы рӕстӕджы ма йӕ хайадисджытӕ бакастысты докладтӕ Нарты кадджыты хицӕн хъайтарты тыххӕй. Дзырд ма цыд бынӕттон ӕмӕ фӕсарӕйнаг ахуыргӕндтӕ Жорж Дюмезиль, Всеволод Миллер, Гаглойты Юрий ӕмӕ ӕндӕрты хайбавӕрдыл Нарты эпос раиртасыны хъуыддагмӕ. Конференцийы докладтӕ мыхуыры рацӕудзысты хицӕн рауагъдӕй.

Афтӕ ма Дзиццойты Юрий банысан кодта, 18 майы Хуссар Ирыстоны кӕй ацӕудзӕн зонадон конференци Нарты эпосы фарстыты фӕдыл, уырдӕм хуынд ӕрцӕудзысты фӕсарӕйнаг номдзыд ахуыргӕндтӕ дӕр.

8