Уӕрӕсеимӕ арӕн

Хуссар Иры арӕн Уӕрӕсеимӕ уыдзӕн ӕхгӕд 1 майы онг

23
(ранӕуӕггонд 14:12 15.04.2020)
Ацы период республикӕмӕ чи ӕрбацӕуа, уыдон ӕнӕмӕнгӕй хъуамӕ ацӕуой хисӕрмагонд изоляци дыууӕ къуырийы дӕргъы

ЦХИНВАЛ, 10 апр - Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны къухдариуӕгад аскъуыддзаг кодта адарддӕр кӕнын Уӕрӕсеимӕ арӕны уылты хизыныл арӕнӕвӕрдтӕ 1 майы онг.

Мадзӕлттӕ ист цӕуынц цӕрджыты ӕдасдзинад сӕххӕст кӕныны нысанӕн коронавирусы пандемийы уавӕры. Тобӕ бахиздзӕн йӕ тыхы 13 апрелы.

Афтӕ ма хицауад сфидар кодта ӕмбӕстӕгты категоритӕ, кӕцытӕм нӕ хауы ацы уынаффӕ. Арӕнӕвӕрдты период арӕнгӕрон пункт "Рукъ"-ы уылты хизыны бар уыдзӕн сӕрмагонд барлӕвӕрдмӕ гӕсгӕ райсом аст сахатӕй изӕры аст сахатмӕ.

Афтӕ ма республикӕмӕ чи ӕрбацӕуа, уыдон ӕнӕмӕнгӕй хъуамӕ ацӕуой хисӕрмагонд изоляци 14 боны дӕргъы.

Хуссар Ирыстоны ныридӕгӕн не сбӕрӕг кодтой коронавирусӕй фӕрынчынуӕвджыты. Амӕйразмӕ президент Бибылты Анатолий расидт 8-ӕй 20-ӕм апрельмӕ ӕнӕкусӕгон бонтӕ. Республикӕйы хицауад сабаты бакодта уӕлӕмхасӕн карантинон мадзӕлттӕ республикӕйы коронавирусы апарахат ма ‘руадзыны нысанӕн. Уӕрӕсеимӕ арӕн кӕронмӕ сӕхгӕдтой 12 апрелы онг. Марты республикӕйы къухдариуӕгад фехъусын кодта Гуырдзыстонимӕ паддзахадон арӕны сӕхгӕды тыххӕй. Республикӕйы ӕхгӕд сты ахуырадон уагдӕттӕ ӕмӕ ӕхсӕнадон бынӕттӕ. Кусынц ӕрмӕстдӕр хӕлцадон дуканитӕ ӕмӕ афтектӕ.

23
Цхинвал

Хуссар Иры ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кӕндзысты

8
(ранӕуӕггонд 16:08 28.05.2020)
Июны кӕрӕттӕм баззайдзысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм

ЦХИНВАЛ, 28 мая – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ, кӕцытӕ расидтысты коронавирусы пандемийы тасӕй, нӕ адарддӕр кӕндзысты, загъта Sputnik президенты пресс-секретарь Гасситы Дина.

Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ расидтысты 8 апрелы, уый фӕстӕ сӕ дыууӕ хатт адарддӕр кодтой 11 ӕмӕ 28 майы онг.

"Райсгӕ мадзӕлтты руаджы фӕкъаддӕр ис коронавирусы апарахаты тас. Инфекци нӕ рахызт медицинон уагдӕттӕй, цы ран сизоляци кодтой ӕмбӕстӕгты карантины. Уавӕр ис хъусдарды бын. Уый фӕдыл ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кодтой", - загъта Гасситы Дина.

Фӕлӕ баззадысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм. Куыстӕй ссӕрибар кодтой ӕвгъӕдджын сылгоймӕгты, 65 азы карӕй хистӕрдӕр адӕмы, ӕмӕ иугӕндзойнон низтӕй рынчын ӕмбӕстӕгты. Уыдонӕн фиддзысты сӕ мызд дӕр.

Афтӕ ма бар ис ссӕрибар кӕнын ныййарджытӕй иуы, кӕцы зилы 10 азы кары онг сывӕллонмӕ.

8
Ветеран

Хуссар Иры фӕмардуӕвӕг ветеранты бинонтӕн бакӕндзысты финансон ӕххуыс

11
(ранӕуӕггонд 14:15 28.05.2020)
Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны, уыдонӕй дыууӕ амардысты Уӕлахизы боны

ЦХИНВАЛ, 28 май – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны хицауады резервон фондӕй хицӕн ӕрцыдысты ӕхцайы фӕрӕзтӕ, ацы аз цы Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ветерантӕ амардысты, уыдон бинонтӕн баххуыс кӕныны нысанӕн.

Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны – Кокойты Григорий, Джергаты Василий ӕмӕ Арболишвили Александр. Джергаты Василий йӕ 100-азон юбилеймӕ нӕ фӕцард цалдӕр мӕйы. Ноджы ма иу хӕстон архӕйдтыты хайадисӕг Хуссар Ирыстонӕй йӕ цардӕй ахицӕн ис Санкт-Петербурджы, йӕ мӕрдон буар ын фӕстӕдӕр ӕрластой йӕ райгуырӕн бӕстӕмӕ.

"Мах хъынцъым кӕнӕм уыцы адӕмы амӕлӕты тыххӕй, кӕцытӕ хъӕбатырӕй равдыстой сӕхи Стыр Фыдыбӕстон хӕсты быдырты. Стыр хъыгагӕн, азӕй-азмӕ уыдон кӕнынц къаддӕрӕй-къаддӕр. Майы не ‘хсӕнӕй фӕхъуыд ӕртӕ ветераны. Фӕлӕ мах сараздзыстӕм алцыдӕр, цӕмӕй сӕ ном рох макуы уа", - загъта хицауады сӕргълӕууӕг Пухаты Эрик.

 Дзӕнӕттаг ветеранты бинонтӕн ӕххуысы хуызы рахицӕн кӕндзысты фӕйнӕ сӕдӕ мин сомы.

11