Бибылты Анатолий бафыста барамынд сывӕллӕттӕн фиддонты фӕдыл

Бибылты Анатолий бафыста барамынд сывӕллӕттӕн фиддонты фӕдыл

9
(ранӕуӕггонд 15:03 10.04.2020)
Хуссар Ирыстоны цыппар ӕмӕ фылдӕр сабитимӕ бинонтӕн ӕхцатӕ фиддзысты 2020 азы январӕй фӕлхыгъдмӕ гӕсгӕ

ЦХИНВАЛ, 10 апр - Sputnik, Козаты Диана. Фыццӕгӕм майӕ бинонтӕ, кӕцыты ис цыппар кӕнӕ фылдӕр сабийы, исдзысты ӕрвылмӕйон фиддонтӕ. Президент Бибылты Анатолий майрӕмбоны бафыста ӕмбӕлон барамынд.

Бинонтӕ, кӕцыты ис цыппар кӕнӕ фылдӕр сабийы, исдзысты фӕйнӕ 1000 сомы алкӕцы сывӕллонӕн. Фиддонтӕ исдзысты алкӕцы сывӕллонӕн дӕр, кӕцыйӕн ис Хуссар Ирыстоны ӕмбӕстӕгад цалынмӕ скъола фӕуой, уӕдмӕ.

Президент бахӕс кодта хицауадӕн дыууӕ къуыримӕ сбӕрӕг кӕнын ацы фиддонты фӕтк ӕмӕ ӕххӕст кӕныны уавӕр.

Финансты министрадӕн бахӕс кодтой рахицӕн кӕнын ӕхцайы фӕрӕзтӕ хӕрдзтӕн, кӕцытӕ баст сты ацы барамынды реализациимӕ.

Бинонтӕн паддзахадон ӕххуысы фӕдыл мадзал президент фехъусын кодта йӕ ныстуаны рӕстӕджы адӕм ӕмӕ парламентмӕ.

9
Цхинвал

Хуссар Иры ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кӕндзысты

8
(ранӕуӕггонд 16:08 28.05.2020)
Июны кӕрӕттӕм баззайдзысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм

ЦХИНВАЛ, 28 мая – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ, кӕцытӕ расидтысты коронавирусы пандемийы тасӕй, нӕ адарддӕр кӕндзысты, загъта Sputnik президенты пресс-секретарь Гасситы Дина.

Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ расидтысты 8 апрелы, уый фӕстӕ сӕ дыууӕ хатт адарддӕр кодтой 11 ӕмӕ 28 майы онг.

"Райсгӕ мадзӕлтты руаджы фӕкъаддӕр ис коронавирусы апарахаты тас. Инфекци нӕ рахызт медицинон уагдӕттӕй, цы ран сизоляци кодтой ӕмбӕстӕгты карантины. Уавӕр ис хъусдарды бын. Уый фӕдыл ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кодтой", - загъта Гасситы Дина.

Фӕлӕ баззадысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм. Куыстӕй ссӕрибар кодтой ӕвгъӕдджын сылгоймӕгты, 65 азы карӕй хистӕрдӕр адӕмы, ӕмӕ иугӕндзойнон низтӕй рынчын ӕмбӕстӕгты. Уыдонӕн фиддзысты сӕ мызд дӕр.

Афтӕ ма бар ис ссӕрибар кӕнын ныййарджытӕй иуы, кӕцы зилы 10 азы кары онг сывӕллонмӕ.

8
Ветеран

Хуссар Иры фӕмардуӕвӕг ветеранты бинонтӕн бакӕндзысты финансон ӕххуыс

11
(ранӕуӕггонд 14:15 28.05.2020)
Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны, уыдонӕй дыууӕ амардысты Уӕлахизы боны

ЦХИНВАЛ, 28 май – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны хицауады резервон фондӕй хицӕн ӕрцыдысты ӕхцайы фӕрӕзтӕ, ацы аз цы Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ветерантӕ амардысты, уыдон бинонтӕн баххуыс кӕныны нысанӕн.

Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны – Кокойты Григорий, Джергаты Василий ӕмӕ Арболишвили Александр. Джергаты Василий йӕ 100-азон юбилеймӕ нӕ фӕцард цалдӕр мӕйы. Ноджы ма иу хӕстон архӕйдтыты хайадисӕг Хуссар Ирыстонӕй йӕ цардӕй ахицӕн ис Санкт-Петербурджы, йӕ мӕрдон буар ын фӕстӕдӕр ӕрластой йӕ райгуырӕн бӕстӕмӕ.

"Мах хъынцъым кӕнӕм уыцы адӕмы амӕлӕты тыххӕй, кӕцытӕ хъӕбатырӕй равдыстой сӕхи Стыр Фыдыбӕстон хӕсты быдырты. Стыр хъыгагӕн, азӕй-азмӕ уыдон кӕнынц къаддӕрӕй-къаддӕр. Майы не ‘хсӕнӕй фӕхъуыд ӕртӕ ветераны. Фӕлӕ мах сараздзыстӕм алцыдӕр, цӕмӕй сӕ ном рох макуы уа", - загъта хицауады сӕргълӕууӕг Пухаты Эрик.

 Дзӕнӕттаг ветеранты бинонтӕн ӕххуысы хуызы рахицӕн кӕндзысты фӕйнӕ сӕдӕ мин сомы.

11