Дзауы районы бавнӕлдтой дыууӕ ног бирӕуӕладзыгон хӕдзары арӕзтадмӕ

Дзауы районы бавнӕлдтой дыууӕ ног бирӕуӕладзыгон хӕдзары арӕзтадмӕ

54
(ранӕуӕггонд 11:05 13.04.2020)
Арӕзтад  балхынцъ уыдзӕн азы кӕрон, район ӕмткӕй райсдзӕн 36 дыууӕхатӕнон фатеры

ЦХИНВАЛ,  13 апр – Sputnik, Плиты Фатимӕ. Хуссар Ирыстоны Дзауы районы бавнӕлдтой дыууӕ бирӕуӕладзыгон хӕдзары арӕзтадмӕ. Бӕстыхӕйттӕ амад цӕуынц посёлочы центры, скъола-интернаты фарсмӕ, фехъусын кодта  Sputnik районы разамонӕг Джиоты Андрей.

Арӕзтад балхынцъ уыдзӕн азы кӕрон, район ӕмткӕй райсдзӕн 36 дыууӕхатӕнон фатеры.

"Куыстытӕ райдыдтой. Иу корпусӕн ныккалдтой бындур. Уыдзысты дыууӕ хӕдзары, фӕйнӕ 18 фатеры алкӕцыйы. Бынӕттон арӕзтадон фирмӕ "Монах" ныфс дӕтты куыстытӕ бакӕнын азы кӕронмӕ", - загъта Джиоты Андрей.

Йӕ ныхӕстӕм гӕсгӕ, хӕдзӕрттӕ ӕвӕрд цӕуынц хорз бынаты - коммуникациты баиу кӕныны проблемӕ нӕ фӕзындзӕн.

Банысангонд хӕдзӕрттӕ суыдзысты районы цӕрӕнуатон проблемӕ аскъуыддзаг кӕныны радон этап. Ам бирӕтӕ радты лӕууынц ивгъуыд ӕнусы 90-ӕм азтӕй фӕстӕмӕ, уӕд Дзауы районӕн стыр зиан ӕрхаста зӕххӕнкъуыст.

"2019 азы Инвестицион нывӕзты фӕлгӕтты цы корпус амад ӕрцыд, уый иууылдӕр байуӕрстам, ног хицӕуттӕ цадӕггай лидзынц сӕ фатертӕм. Фӕлӕ нырма 400 бинонтӕ лӕууынц рады, ноджы хӕссынц куырдиӕттӕ"  - бафтыдта уый.

Районы хистӕр равдыста ныфс, азы кӕрон дӕр та сӕрмагонд цӕрӕнуатон къамис раст скъуыддзӕгтӕ кӕй рахӕсдзӕн ӕмӕ фатертӕ куыд ӕмбӕлы афтӕ кӕй байуардзӕн.

54
Цхинвал

Хуссар Иры ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кӕндзысты

9
(ранӕуӕггонд 16:08 28.05.2020)
Июны кӕрӕттӕм баззайдзысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм

ЦХИНВАЛ, 28 мая – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ, кӕцытӕ расидтысты коронавирусы пандемийы тасӕй, нӕ адарддӕр кӕндзысты, загъта Sputnik президенты пресс-секретарь Гасситы Дина.

Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ расидтысты 8 апрелы, уый фӕстӕ сӕ дыууӕ хатт адарддӕр кодтой 11 ӕмӕ 28 майы онг.

"Райсгӕ мадзӕлтты руаджы фӕкъаддӕр ис коронавирусы апарахаты тас. Инфекци нӕ рахызт медицинон уагдӕттӕй, цы ран сизоляци кодтой ӕмбӕстӕгты карантины. Уавӕр ис хъусдарды бын. Уый фӕдыл ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кодтой", - загъта Гасситы Дина.

Фӕлӕ баззадысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм. Куыстӕй ссӕрибар кодтой ӕвгъӕдджын сылгоймӕгты, 65 азы карӕй хистӕрдӕр адӕмы, ӕмӕ иугӕндзойнон низтӕй рынчын ӕмбӕстӕгты. Уыдонӕн фиддзысты сӕ мызд дӕр.

Афтӕ ма бар ис ссӕрибар кӕнын ныййарджытӕй иуы, кӕцы зилы 10 азы кары онг сывӕллонмӕ.

9
Ветеран

Хуссар Иры фӕмардуӕвӕг ветеранты бинонтӕн бакӕндзысты финансон ӕххуыс

12
(ранӕуӕггонд 14:15 28.05.2020)
Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны, уыдонӕй дыууӕ амардысты Уӕлахизы боны

ЦХИНВАЛ, 28 май – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны хицауады резервон фондӕй хицӕн ӕрцыдысты ӕхцайы фӕрӕзтӕ, ацы аз цы Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ветерантӕ амардысты, уыдон бинонтӕн баххуыс кӕныны нысанӕн.

Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны – Кокойты Григорий, Джергаты Василий ӕмӕ Арболишвили Александр. Джергаты Василий йӕ 100-азон юбилеймӕ нӕ фӕцард цалдӕр мӕйы. Ноджы ма иу хӕстон архӕйдтыты хайадисӕг Хуссар Ирыстонӕй йӕ цардӕй ахицӕн ис Санкт-Петербурджы, йӕ мӕрдон буар ын фӕстӕдӕр ӕрластой йӕ райгуырӕн бӕстӕмӕ.

"Мах хъынцъым кӕнӕм уыцы адӕмы амӕлӕты тыххӕй, кӕцытӕ хъӕбатырӕй равдыстой сӕхи Стыр Фыдыбӕстон хӕсты быдырты. Стыр хъыгагӕн, азӕй-азмӕ уыдон кӕнынц къаддӕрӕй-къаддӕр. Майы не ‘хсӕнӕй фӕхъуыд ӕртӕ ветераны. Фӕлӕ мах сараздзыстӕм алцыдӕр, цӕмӕй сӕ ном рох макуы уа", - загъта хицауады сӕргълӕууӕг Пухаты Эрик.

 Дзӕнӕттаг ветеранты бинонтӕн ӕххуысы хуызы рахицӕн кӕндзысты фӕйнӕ сӕдӕ мин сомы.

12