Арӕн

Хуссар Ирмӕ ӕрыздӕхыны фӕдыл УФ консулон агентадмӕ бахатыд ноджы 60 адӕймаджы

10
(ранӕуӕггонд 11:41 21.04.2020)
Коронавирусы пандемийы фӕдыл Уӕрӕсеимӕ арӕны сӕхгӕды фӕстӕ республикӕмӕ ныридӕгӕн ӕрцыдысты Хуссар Ирыстоны ӕмбӕстӕгты дыууӕ къорды, кӕцытӕ бахатыдысты консулон агентадмӕ Дзӕуджыхъӕуы

ЦХИНВАЛ, 20 апр — Sputnik, Коцты Анна. Хуссар Ирыстоны Фӕсарӕйнаг хъуыддӕгты министрады (ФХМ) консулон агентад дарддӕр исы куырдиӕттӕ республикӕйы ӕмбӕстӕгтӕй, кӕцыты фӕнды ӕрыздӕхын республикӕмӕ, фехъусын кодта фӕсарӕйнаг хъуыддӕгты министр Медойты Дмитрий коронавирусон инфекцийы апарахат ма ‘руадзыны фӕдыл оперативон штабы рабадтыл. Уагдоны сӕргълӕууӕджы информацимӕ гӕсгӕ, республикӕмӕ кӕй фӕнды ӕрцӕуын, уыдоны нымӕц у 60 адӕймаджы.

Штабы ӕрвылкъуырион рабадт ауагъта республикӕйы сӕргълӕууӕг Бибылты Анатолий. Штабы уӕнгтӕ ӕрдзырдтой COVID-19-ы профилактикӕйы дарддӕры къахдзӕфтыл.

Республикӕйы президент банхъардта сорганизаци кӕнын ӕмбӕстӕгты къордты ӕрласт, кӕцытӕ бадзырдтой консулон агентадмӕ, ӕртыццӕджы, 22 апрелы.

Абоны бон республикон рынчындоны карантиныл сты сты 24 адӕймаджы. Хуссар Ирыстоны сӕйраг санитарон дохтыр Коцты Марина радзырдта, ӕмбӕстӕгтӕн, кӕцытӕ ӕрцыдысты республикӕмӕ 14 апрелы, тагъд рӕстӕджы сараздзысты тест коронавирус сбӕрӕг кӕныны фӕдыл.

"Карантиныл чи сты, уыдон ратдзысты анализтӕ рынчындоны уӕвынады дӕсӕм бон. Фыццаг 12 адӕймагӕн карантины ӕмгъуыд фӕуд кӕны 28 апрелы.

Республикӕйы хицауад бакодта уӕлӕмхасӕн карантинон мадзӕлттӕ республикӕйы коронавирусы апарахат ма ‘руадзыны нысанӕн. Уӕрӕсеимӕ арӕн сӕхгӕдтой 1 майы онг. Марты республикӕйы къухдариуӕгад фехъусын кодта Гуырдзыстонимӕ паддзахадон арӕны сӕхгӕды тыххӕй. Республикӕйы ӕхгӕд сты ахуырадон уагдӕттӕ ӕмӕ ӕхсӕнадон бынӕттӕ. Кусынц ӕрмӕстдӕр хӕлцадон дуканитӕ ӕмӕ афтектӕ.

Амӕйразмӕ президент Бибылты Анатолий адарддӕр кодта ӕнӕкусӕгон бонтӕ 30 апрелы онг.

10
Цхинвал

Хуссар Иры ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кӕндзысты

8
(ранӕуӕггонд 16:08 28.05.2020)
Июны кӕрӕттӕм баззайдзысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм

ЦХИНВАЛ, 28 мая – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ, кӕцытӕ расидтысты коронавирусы пандемийы тасӕй, нӕ адарддӕр кӕндзысты, загъта Sputnik президенты пресс-секретарь Гасситы Дина.

Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ расидтысты 8 апрелы, уый фӕстӕ сӕ дыууӕ хатт адарддӕр кодтой 11 ӕмӕ 28 майы онг.

"Райсгӕ мадзӕлтты руаджы фӕкъаддӕр ис коронавирусы апарахаты тас. Инфекци нӕ рахызт медицинон уагдӕттӕй, цы ран сизоляци кодтой ӕмбӕстӕгты карантины. Уавӕр ис хъусдарды бын. Уый фӕдыл ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кодтой", - загъта Гасситы Дина.

Фӕлӕ баззадысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм. Куыстӕй ссӕрибар кодтой ӕвгъӕдджын сылгоймӕгты, 65 азы карӕй хистӕрдӕр адӕмы, ӕмӕ иугӕндзойнон низтӕй рынчын ӕмбӕстӕгты. Уыдонӕн фиддзысты сӕ мызд дӕр.

Афтӕ ма бар ис ссӕрибар кӕнын ныййарджытӕй иуы, кӕцы зилы 10 азы кары онг сывӕллонмӕ.

8
Ветеран

Хуссар Иры фӕмардуӕвӕг ветеранты бинонтӕн бакӕндзысты финансон ӕххуыс

11
(ранӕуӕггонд 14:15 28.05.2020)
Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны, уыдонӕй дыууӕ амардысты Уӕлахизы боны

ЦХИНВАЛ, 28 май – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны хицауады резервон фондӕй хицӕн ӕрцыдысты ӕхцайы фӕрӕзтӕ, ацы аз цы Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ветерантӕ амардысты, уыдон бинонтӕн баххуыс кӕныны нысанӕн.

Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны – Кокойты Григорий, Джергаты Василий ӕмӕ Арболишвили Александр. Джергаты Василий йӕ 100-азон юбилеймӕ нӕ фӕцард цалдӕр мӕйы. Ноджы ма иу хӕстон архӕйдтыты хайадисӕг Хуссар Ирыстонӕй йӕ цардӕй ахицӕн ис Санкт-Петербурджы, йӕ мӕрдон буар ын фӕстӕдӕр ӕрластой йӕ райгуырӕн бӕстӕмӕ.

"Мах хъынцъым кӕнӕм уыцы адӕмы амӕлӕты тыххӕй, кӕцытӕ хъӕбатырӕй равдыстой сӕхи Стыр Фыдыбӕстон хӕсты быдырты. Стыр хъыгагӕн, азӕй-азмӕ уыдон кӕнынц къаддӕрӕй-къаддӕр. Майы не ‘хсӕнӕй фӕхъуыд ӕртӕ ветераны. Фӕлӕ мах сараздзыстӕм алцыдӕр, цӕмӕй сӕ ном рох макуы уа", - загъта хицауады сӕргълӕууӕг Пухаты Эрик.

 Дзӕнӕттаг ветеранты бинонтӕн ӕххуысы хуызы рахицӕн кӕндзысты фӕйнӕ сӕдӕ мин сомы.

11