Дзауы рынчындон

Курсантты фыццаг къорд ӕрыздӕхдзӕн Хуссар Ирмӕ къуырисӕры

11
(ранӕуӕггонд 15:01 04.05.2020)
Республикӕмӕ пандемийы тыххӕй иумӕйагӕй ӕрыздӕхдзысты уӕрӕсейаг ахуырадон уагдӕтты 270 курсанты

ЦХИНВАЛ, 4 мая - Sputnik. Хуссар Ирыстонмӕ абон, 4 майы, ӕрыздӕхдзӕн уӕрӕсейаг ахуырадон уагдӕтты курсантты фыццаг къорд, уый тыххӕй фехъусын кодтой коронавирусон инфекцийы апарахат ма ‘руадзыны фӕдыл оперативон штабы рабадтыл, кӕцы ацыд премьер-министр Пухаты Эрикы къухдариуӕгады бын.

Хицауады пресс-службӕ куыд хъусын кӕны, афтӕмӕй, республикӕмӕ фыццаг ӕрыздӕхынц курсанттӕ Новосибирск ӕмӕ Рязанӕй, кӕцыты бакӕндзысты карантины Дзауы рынчындонмӕ.

Хуссар Ирыстоны сӕйраг санитарон дохтыр Коцты Марина банысан кодта, Югосетпотребнадзоры комитет кӕй цӕттӕ кӕны ӕмбӕстӕгты райсынмӕ. Республикӕмӕ иумӕйагӕй ӕрыздӕхдзысты уӕрӕсейаг ахуырадон уагдӕтты 270 курсанты.

"Махмӕ ӕрцӕуынц курсанттӕ, ӕмӕ сын мах цӕттӕ кӕнӕм бынӕттӕ республикӕйы медицинон уагдӕтты. Афтӕ ма басгӕрстам Дзауы рынчындон, уым ис хорз уавӕртӕ курсанттӕн", - загъта Коцты Марина.

Республикӕйы Ӕнӕниздзинад хъахъхъӕнынады министр Тотчиты Георгий баныфсӕвӕрдта, медицинон персоналмӕ кӕй ис алцыдӕр ӕмбӕстӕгтимӕ кусынӕн карантины.

Хицауады сӕрдар ӕрсидт уагдӕтты разамонджытӕм сорганизаци кӕнын карантины ӕмбӕлон уавӕртӕ курсанттӕн.

"Ӕрцӕугӕ курсанттимӕ хъуамӕ мацы контакттӕ уа. Арӕнӕвӕрдон фӕтктӕ куы ӕххӕст кӕнӕм, ӕрмӕстдӕр уӕд уыдзӕн хорз фӕстиуджытӕ коронавирусимӕ тохы", - банысан кодта Пухаты Эрик.

Хуссар Ирыстоны абоны бон нӕй коронавирусӕй фӕрынчынуӕвджытӕ. Республикӕйы хицауад бакодта уӕлӕмхасӕн карантинон мадзӕлттӕ республикӕйы коронавирусы апарахат ма ‘руадзыны нысанӕн. Ӕхгӕд сты паддзахадон арӕнтӕ Гуырдзыстон ӕмӕ Уӕрӕсеимӕ. Республикӕйы ӕхгӕд сты ахуырадон уагдӕттӕ ӕмӕ ӕхсӕнадон бынӕттӕ. Кусынц ӕрмӕстдӕр хӕлцадон дуканитӕ ӕмӕ афтектӕ.

11
Цхинвал

Хуссар Иры ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кӕндзысты

9
(ранӕуӕггонд 16:08 28.05.2020)
Июны кӕрӕттӕм баззайдзысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм

ЦХИНВАЛ, 28 мая – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ, кӕцытӕ расидтысты коронавирусы пандемийы тасӕй, нӕ адарддӕр кӕндзысты, загъта Sputnik президенты пресс-секретарь Гасситы Дина.

Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ расидтысты 8 апрелы, уый фӕстӕ сӕ дыууӕ хатт адарддӕр кодтой 11 ӕмӕ 28 майы онг.

"Райсгӕ мадзӕлтты руаджы фӕкъаддӕр ис коронавирусы апарахаты тас. Инфекци нӕ рахызт медицинон уагдӕттӕй, цы ран сизоляци кодтой ӕмбӕстӕгты карантины. Уавӕр ис хъусдарды бын. Уый фӕдыл ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кодтой", - загъта Гасситы Дина.

Фӕлӕ баззадысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм. Куыстӕй ссӕрибар кодтой ӕвгъӕдджын сылгоймӕгты, 65 азы карӕй хистӕрдӕр адӕмы, ӕмӕ иугӕндзойнон низтӕй рынчын ӕмбӕстӕгты. Уыдонӕн фиддзысты сӕ мызд дӕр.

Афтӕ ма бар ис ссӕрибар кӕнын ныййарджытӕй иуы, кӕцы зилы 10 азы кары онг сывӕллонмӕ.

9
Ветеран

Хуссар Иры фӕмардуӕвӕг ветеранты бинонтӕн бакӕндзысты финансон ӕххуыс

12
(ранӕуӕггонд 14:15 28.05.2020)
Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны, уыдонӕй дыууӕ амардысты Уӕлахизы боны

ЦХИНВАЛ, 28 май – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны хицауады резервон фондӕй хицӕн ӕрцыдысты ӕхцайы фӕрӕзтӕ, ацы аз цы Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ветерантӕ амардысты, уыдон бинонтӕн баххуыс кӕныны нысанӕн.

Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны – Кокойты Григорий, Джергаты Василий ӕмӕ Арболишвили Александр. Джергаты Василий йӕ 100-азон юбилеймӕ нӕ фӕцард цалдӕр мӕйы. Ноджы ма иу хӕстон архӕйдтыты хайадисӕг Хуссар Ирыстонӕй йӕ цардӕй ахицӕн ис Санкт-Петербурджы, йӕ мӕрдон буар ын фӕстӕдӕр ӕрластой йӕ райгуырӕн бӕстӕмӕ.

"Мах хъынцъым кӕнӕм уыцы адӕмы амӕлӕты тыххӕй, кӕцытӕ хъӕбатырӕй равдыстой сӕхи Стыр Фыдыбӕстон хӕсты быдырты. Стыр хъыгагӕн, азӕй-азмӕ уыдон кӕнынц къаддӕрӕй-къаддӕр. Майы не ‘хсӕнӕй фӕхъуыд ӕртӕ ветераны. Фӕлӕ мах сараздзыстӕм алцыдӕр, цӕмӕй сӕ ном рох макуы уа", - загъта хицауады сӕргълӕууӕг Пухаты Эрик.

 Дзӕнӕттаг ветеранты бинонтӕн ӕххуысы хуызы рахицӕн кӕндзысты фӕйнӕ сӕдӕ мин сомы.

12