Хуссар Иры карантины уӕвӕг ӕмбӕстӕгтӕн нал ис гӕнӕн бадӕттын хӕлцадон продукттӕ

Хуссар Иры карантины уӕвӕг ӕмбӕстӕгтӕн нал ис гӕнӕн бадӕттын хӕлцадон продукттӕ

22
(ранӕуӕггонд 14:17 13.05.2020)
Ӕмбӕстӕгтӕн, кӕцытӕ сты карантины медицинон уагдӕтты ӕмӕ уазӕгдон "Алан"-ы, гӕнӕн ис бадӕттын ӕрмӕстдӕр сывӕллӕтты хӕлцад ӕмӕ сӕрмагонд гигиенӕйы фӕрӕзтӕ

ЦХИНВАЛ, 12 май – Sputnik, Козаты Диана. Ӕмбӕстӕгтӕн, кӕцытӕ сты карантины, нал ис гӕнӕн бадӕттын хӕлцадон продукттӕ. Тобӕйы фӕдыл барамынд бафыста Хуссар Ирыстоны МХМ сӕргълӕууӕг Наниты Игорь дыццӕджы, хъусын кӕны уагдоны пресс-службӕ.

Ӕмбӕстӕгты, кӕцытӕ ӕрцыдысты республикӕмӕ Уӕрӕсейӕ, афтӕ ма шофырты, кӕцытӕ ласынц базайрӕгтӕ Хуссар Ирыстонмӕ, бакодтой карантины столицӕ ӕмӕ районты медицинон уагдӕттӕм. Ацы объектты ӕхсӕнадон фӕтк хъахъхъӕнынц милицийы кусджытӕ.

"Ӕхсӕнадон фӕтк сӕххӕст кӕнын ӕмӕ Хуссар Ирыстоны территорийыл коронавирусон инфекцийы апарахат ма руадзыны фӕдыл мидхъуыддӕгты министр Наниты Игорь бафыста барамынд карантины уӕвӕг ӕмбӕстӕгтӕн хӕлцадон продукттӕ исыныл тобӕ сӕвӕрыны фӕдыл", - банысан кодтой пресс-службӕйы.

Тобӕ бахызт йӕ тыхы 12 майы ӕмӕ адарддӕр уыдзӕн сӕрмагонд барамынды онг. Ӕмбӕстӕгтӕн, кӕцытӕ сты карантины медицинон уагдӕтты ӕмӕ уазӕгдон "Алан"-ы, гӕнӕн ис бадӕттын ӕрмӕстдӕр сывӕллӕтты хӕлцад ӕмӕ сӕрмагонд гигиенӕйы фӕрӕзтӕ.

МХМ бафӕдзӕхстой, карантинон режим фехалджытӕм кӕй ӕнхъӕлмӕ кӕсдзӕн административон бӕрн.

Хуссар Ирыстон 6 майы онг ӕнтыстджынӕй тох кодта республикӕмӕ коронавирусон инфекцийы ӕрбахызтимӕ. Марты кӕрӕттӕй ӕхгӕд сты ахуырадон уагдӕттӕ, тобӕ сӕвӕрдтой адӕмы массон ӕмбырдтыл ӕмӕ автотранспорты змӕлдыл.

Уӕрӕсеимӕ арӕны уылты хизыныл тобӕ сӕвӕрдтой 5 апрелы ӕмӕ адарддӕр уыдзӕн 31 майы онг, кӕронмӕ ӕхгӕд у республикӕйы арӕн Гуырдзыстонимӕ.

22
Цхинвал

Хуссар Иры ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кӕндзысты

8
(ранӕуӕггонд 16:08 28.05.2020)
Июны кӕрӕттӕм баззайдзысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм

ЦХИНВАЛ, 28 мая – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ, кӕцытӕ расидтысты коронавирусы пандемийы тасӕй, нӕ адарддӕр кӕндзысты, загъта Sputnik президенты пресс-секретарь Гасситы Дина.

Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ расидтысты 8 апрелы, уый фӕстӕ сӕ дыууӕ хатт адарддӕр кодтой 11 ӕмӕ 28 майы онг.

"Райсгӕ мадзӕлтты руаджы фӕкъаддӕр ис коронавирусы апарахаты тас. Инфекци нӕ рахызт медицинон уагдӕттӕй, цы ран сизоляци кодтой ӕмбӕстӕгты карантины. Уавӕр ис хъусдарды бын. Уый фӕдыл ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кодтой", - загъта Гасситы Дина.

Фӕлӕ баззадысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм. Куыстӕй ссӕрибар кодтой ӕвгъӕдджын сылгоймӕгты, 65 азы карӕй хистӕрдӕр адӕмы, ӕмӕ иугӕндзойнон низтӕй рынчын ӕмбӕстӕгты. Уыдонӕн фиддзысты сӕ мызд дӕр.

Афтӕ ма бар ис ссӕрибар кӕнын ныййарджытӕй иуы, кӕцы зилы 10 азы кары онг сывӕллонмӕ.

8
Ветеран

Хуссар Иры фӕмардуӕвӕг ветеранты бинонтӕн бакӕндзысты финансон ӕххуыс

11
(ранӕуӕггонд 14:15 28.05.2020)
Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны, уыдонӕй дыууӕ амардысты Уӕлахизы боны

ЦХИНВАЛ, 28 май – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны хицауады резервон фондӕй хицӕн ӕрцыдысты ӕхцайы фӕрӕзтӕ, ацы аз цы Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ветерантӕ амардысты, уыдон бинонтӕн баххуыс кӕныны нысанӕн.

Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны – Кокойты Григорий, Джергаты Василий ӕмӕ Арболишвили Александр. Джергаты Василий йӕ 100-азон юбилеймӕ нӕ фӕцард цалдӕр мӕйы. Ноджы ма иу хӕстон архӕйдтыты хайадисӕг Хуссар Ирыстонӕй йӕ цардӕй ахицӕн ис Санкт-Петербурджы, йӕ мӕрдон буар ын фӕстӕдӕр ӕрластой йӕ райгуырӕн бӕстӕмӕ.

"Мах хъынцъым кӕнӕм уыцы адӕмы амӕлӕты тыххӕй, кӕцытӕ хъӕбатырӕй равдыстой сӕхи Стыр Фыдыбӕстон хӕсты быдырты. Стыр хъыгагӕн, азӕй-азмӕ уыдон кӕнынц къаддӕрӕй-къаддӕр. Майы не ‘хсӕнӕй фӕхъуыд ӕртӕ ветераны. Фӕлӕ мах сараздзыстӕм алцыдӕр, цӕмӕй сӕ ном рох макуы уа", - загъта хицауады сӕргълӕууӕг Пухаты Эрик.

 Дзӕнӕттаг ветеранты бинонтӕн ӕххуысы хуызы рахицӕн кӕндзысты фӕйнӕ сӕдӕ мин сомы.

11