ФТЦ Цхинвалы

Цхинвалы фӕсарӕйнаг хӕдтулгӕ ныццавта горӕты карджын цӕрӕджы

16
(ранӕуӕггонд 12:47 21.05.2020)
Фӕндагон-транспортон цау ӕрцыд цыппӕрӕмы райсомӕй, хӕдтулгӕйыл скъӕрдта горӕты 35-аздзыд цӕрӕг сылгоймаг

ЦХИНВАЛ, 21 мая - Sputnik. Цхинвалы карджын цӕрӕг бахаудта хӕдтулгӕйы бын фӕндагон-транспортон цауы (ФТЦ) фӕстиуӕгӕн Советон уынг ӕмӕ Джиоты Аланы проспекты алвӕндагыл Хуссар Ирыстоны столицӕйы. Зианбаййафӕджы аластой рынчындонмӕ, фехъусын кодта Мидхъуыддӕгты министрады (МХМ) пресс-службӕйы кусӕг Джиоты Алик.

"Toyota Mark II" хӕдтулгӕйы шофыр, Цхинвалы 35-аздзыд цӕрӕг сылгоймаг, фехӕлдта фӕндагон змӕлды фӕтктӕ ӕмӕ ныццавта фистӕг бӕлццоны. ФТЦ фӕстиуӕгӕн зианбаййафӕджы, Цхинвалы 72-аздзыд цӕрӕджы, аластой республикон бирӕпрофилон медицинон центрмӕ", - радзырдта уагдоны минӕвар.

Медикты информацимӕ гӕсгӕ, зианбаййафӕджы уавӕр у рӕстӕмбис, уымӕн ӕххӕст кӕнынц ӕнӕмӕнгхъӕуӕг ӕххуыс.

Цауы бынаты кусы Паддзахадон автоинспекцийы оперативон-фӕдагуырды къорд. Бӕрӕг кӕнынц цауы ӕууӕлтӕ.

16
Цхинвал

Хуссар Иры ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кӕндзысты

8
(ранӕуӕггонд 16:08 28.05.2020)
Июны кӕрӕттӕм баззайдзысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм

ЦХИНВАЛ, 28 мая – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ, кӕцытӕ расидтысты коронавирусы пандемийы тасӕй, нӕ адарддӕр кӕндзысты, загъта Sputnik президенты пресс-секретарь Гасситы Дина.

Хуссар Ирыстоны ӕнӕкусӕгон бонтӕ расидтысты 8 апрелы, уый фӕстӕ сӕ дыууӕ хатт адарддӕр кодтой 11 ӕмӕ 28 майы онг.

"Райсгӕ мадзӕлтты руаджы фӕкъаддӕр ис коронавирусы апарахаты тас. Инфекци нӕ рахызт медицинон уагдӕттӕй, цы ран сизоляци кодтой ӕмбӕстӕгты карантины. Уавӕр ис хъусдарды бын. Уый фӕдыл ӕнӕкусӕгон бонтӕ нӕ адарддӕр кодтой", - загъта Гасситы Дина.

Фӕлӕ баззадысты арӕнӕвӕрдтӕ, кӕцытӕ хауынц кусджыты кӕцыдӕр категоритӕм. Куыстӕй ссӕрибар кодтой ӕвгъӕдджын сылгоймӕгты, 65 азы карӕй хистӕрдӕр адӕмы, ӕмӕ иугӕндзойнон низтӕй рынчын ӕмбӕстӕгты. Уыдонӕн фиддзысты сӕ мызд дӕр.

Афтӕ ма бар ис ссӕрибар кӕнын ныййарджытӕй иуы, кӕцы зилы 10 азы кары онг сывӕллонмӕ.

8
Ветеран

Хуссар Иры фӕмардуӕвӕг ветеранты бинонтӕн бакӕндзысты финансон ӕххуыс

11
(ранӕуӕггонд 14:15 28.05.2020)
Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны, уыдонӕй дыууӕ амардысты Уӕлахизы боны

ЦХИНВАЛ, 28 май – Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны хицауады резервон фондӕй хицӕн ӕрцыдысты ӕхцайы фӕрӕзтӕ, ацы аз цы Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ветерантӕ амардысты, уыдон бинонтӕн баххуыс кӕныны нысанӕн.

Хуссар Ирыстоны майы сӕ ахицӕн сты Стыр Фыдыбӕстон хӕсты ӕртӕ ветераны – Кокойты Григорий, Джергаты Василий ӕмӕ Арболишвили Александр. Джергаты Василий йӕ 100-азон юбилеймӕ нӕ фӕцард цалдӕр мӕйы. Ноджы ма иу хӕстон архӕйдтыты хайадисӕг Хуссар Ирыстонӕй йӕ цардӕй ахицӕн ис Санкт-Петербурджы, йӕ мӕрдон буар ын фӕстӕдӕр ӕрластой йӕ райгуырӕн бӕстӕмӕ.

"Мах хъынцъым кӕнӕм уыцы адӕмы амӕлӕты тыххӕй, кӕцытӕ хъӕбатырӕй равдыстой сӕхи Стыр Фыдыбӕстон хӕсты быдырты. Стыр хъыгагӕн, азӕй-азмӕ уыдон кӕнынц къаддӕрӕй-къаддӕр. Майы не ‘хсӕнӕй фӕхъуыд ӕртӕ ветераны. Фӕлӕ мах сараздзыстӕм алцыдӕр, цӕмӕй сӕ ном рох макуы уа", - загъта хицауады сӕргълӕууӕг Пухаты Эрик.

 Дзӕнӕттаг ветеранты бинонтӕн ӕххуысы хуызы рахицӕн кӕндзысты фӕйнӕ сӕдӕ мин сомы.

11