Цхинвалы аразынц ног цӕрӕн корпус Хъайтарты уынгыл

Цхинвалы аразынц ног цӕрӕн корпус Хъайтарты уынгыл

8
Корпус аразынц хӕдзары бынаты, кӕцы бахъыгдард ис 2008 азы хӕсты рӕстӕджы. Арӕзтад райдыдта ацы аз августы, объект эксплуатацимӕ ратдзысты 2021 азы кӕрӕтты

ЦХИНВАЛ, 30 ноя – Sputnik, Хъуылымбегты Азӕмӕт. Цхинвалы активон темптӕй цӕуы ног фондзуӕладзыгон хӕдзары арӕзтад Хъайтарты уынджы кӕроны. Хӕдзар аразынц 118-ӕм корпусы бӕсты, кӕцы бахъыгдард ис 2008 азы хӕсты рӕстӕджы.

Ног хӕдзары дӕр уыдзӕн 60 фатеры. Йӕ арӕзтадмӕ "СТМ-ЮГ" фирмӕ ӕрӕвнӕлдта июлы. Абоны бон аразджытӕ фӕуд кӕнынц ӕртыккаг уӕладзыджы арӕзтад. Арӕзтадон организацийы минӕвар Джиоты Андрей фехъусын кодта Sputnik, объектыл кӕй архайынц 50 кусӕджы.

Йӕ ныхӕстӕм гӕсгӕ арӕзтад адарддӕр уыдзӕн зымӕгон периоды дӕр. Ис нӕм сӕрмагонд фӕрӕзтӕ, кӕцыты руаджы фадат ис кусын уазал боныгъӕды рӕстӕджы дӕр.

"Бӕстыхӕйтты та сӕвӕрдзыстӕм хъармгӕнӕн ифтоггарз мидӕггагон куыстытӕн", - загъта Джиоты Андрей.

Бирӕуӕладзыгон хӕдзары арӕзтад балхынцъ кӕндзысты фидӕн азы кӕрӕттӕм.

Хӕсты рӕстӕджы цы бирӕуӕладзыгон хӕдзар бахъыгдард ис, уый цӕрджытӕ бирӕ хатт бадзырдтой хицауадмӕ, цӕмӕй ацы хӕдзар ныппырх кӕной ӕмӕ ног саразой. Ныр ацы фарст аскъуыддзаг кодтой. Объект бахастой 2020-2022 азты инвестицион нывӕзтмӕ.

Хуссар Ирыстонӕн социалон экономикон ӕххуыс бакӕнын фӕдыл Инвестпрограммӕ 2020-2022 ӕзтӕм сфидар кодтой ӕхсӕнхицауадон къамисы рабадтыл 2019 азы апрелы.

Ӕртӕазон программӕйы, кӕцыйы бюджет у 4,5 миллиард сомы, ис 52 мадзалы, кӕцытӕ здӕхт сты социалон объектты дарддӕры арӕзтадмӕ.

8
Автотрассӕ Цхинвал-Дменисыл фӕндагон-транспортон цау

Хуссари Иры ӕрцыд авари: ис зианбаййафджытӕ

10
(ранӕуӕггонд 10:59 31.07.2021)
Фӕндагон бӕллӕххы фӕстиуӕгӕн фӕцӕфуӕвджыты баластой республикон рынчындонмӕ буары алыгъуызон цӕфтимӕ

ЦХИНВАЛ, 31 июл - Sputnik. Автотрассӕ Цхинвал-Дменисыл майрӕмбоны изӕры ӕрцыд фӕндагон-транспортон цау, уый фӕстиуӕгӕн бахъыгдард сты дыууӕ адӕймаджы, хъусын кӕны республикӕйы МХМ пресс-службӕ.

"Авари ӕрцыд 21:00 сахатмӕ ӕввахс автотрассӕ Цхинвал-Дменисыл. Развӕлгъау бӕрӕггӕнӕнтӕм гӕсгӕ, хӕдтулгӕ ВАЗ-2109 фехӕлдта фӕндагон змӕлды фӕтк ӕмӕ сӕмбӕлд машинӕ Toyota Prado", - дзырдӕуы хъусинаджы.

Фӕндагон бӕллӕхы фӕстиуӕгӕн бахъыгдард сты дыууӕ адӕймаджы, уыдон буары алыгъуызон цӕфтимӕ фӕхӕццӕ кодтой РБМЦ. 

Уагдоны банысан кодтой, цауы бынаты кӕй кусынц ПАИ минӕвӕрттӕ, уыдон бӕлвырд кӕнынц аварийы аххосӕгтӕ.

10
Арт-тыгъдад Портал

Хуссар Иры ӕмбырд кӕнынц фӕрӕзтӕ арт-тыгъдад "Портал" сцалцӕг кӕнынӕн

16
(ранӕуӕггонд 15:02 30.07.2021)
Ӕртӕ азы размӕ ӕрдӕгпырх бӕстыхай Ирӕтты уынгыл рахицӕн кодтой инициативон фӕсивӕдӕн, цӕмӕй дзы сорганизаци кӕной арт-тыгъдад

ЦХИНВАЛ, 30 июл — Sputnik, Хъуылымбегты Зӕлинӕ. Инициативон фӕсивӕды къорд ӕмбырд кӕны ӕхцайы фӕрӕзтӕ, цӕмӕй кӕронмӕ саразой верандӕ арт-тыгъдад "Портал"-ы, фехъусын кодта Sputnik "Хуссар Портал"-ы организатортӕй иу Джиоты Къоста.

Ӕртӕуӕладзыгон бӕстыхай Ирӕтты уынгыл паддзахад рахицӕн кодта инициативон фӕсивӕдӕн, цӕмӕй дзы сорганизаци кӕной арт-тыгъдад. Джиоты Къостайы ныхӕстӕм гӕсгӕ, инициативон къорд куыстытӕм бавнӕлдта ӕртӕ азы размӕ – уыцы рӕстӕгмӕ уыдон сцалцӕг кодтой уӕлхӕдзар, раивтой рудзгуытӕ, сӕвӕрдтой дуӕрттӕ, сарӕзтой балкон ӕмӕ дыккаг уӕладзыг. Бӕстыхаймӕ бауагътой электроэнерги дӕр.

"Цалцӕггӕнӕн куыстытӕм ӕнӕкӕсгӕйӕ, фарон фӕззӕджы "Портал" бакодта йӕ дуӕрттӕ хорз музыкӕ уарзджытӕн. Мадзӕлтты рӕстӕджы, кӕцытӕ уагъд цыдысты ацы сӕрд, ӕрӕмбырд кодтой фӕрӕзтӕ мӕнгагъуысты каркасӕн. Сӕрды кӕронмӕ нӕ хӕс у саразын мӕнгагъуыст террасӕйыл, ӕндӕра ноджы иу зымӕг нӕ фасад не сфӕраздзӕн. Ацы куыстытӕ балхынцъ кӕнынӕн мах хъӕуы 30 мин сомы", - банысан кодта Джиоты Къоста.

Йӕ ныхӕстӕм гӕсгӕ, абоны боны онг ӕрӕмбырд кодтой 20 мин сомы.

Арт-тыгъдад "Портал"-ы хъуыды фӕзынд Дзӕуджыхъӕуы активон фӕсивӕды хсӕн. Ахӕм проект Хуссар Ирыстоны сорганизаци кӕныны хъӕппӕрис бахастой хуссарирыстойнаг активисттӕ: Гуыцмӕзты Инна, Джиоты Къоста, Дзигойты Карина ӕмӕ ӕндӕртӕ.

16