Коронавирус

Хуссар Ирыстоны иу суткӕмӕ сбӕрӕг кодтой коронавирусӕй 37 ног рынчыны

4
(ранӕуӕггонд 13:19 13.01.2021)
Республикӕйы пандемийы райдайӕнӕй коронавирус бахӕцыд 2,4 мин адӕймагӕй фылдӕрыл, сӕнӕниз сты 1,6 мин адӕймагӕй фылдӕр

ЦХИНВАЛ, 13 янв - Sputnik, Козаты Диана. Хуссар Ирыстоны территорийыл иу суткӕмӕ сбӕрӕг кодтой COVID-19-ӕй 37 ног рынчыны, фехъусын кодта ӕртыццӕджы коронавирусы апарахат ма руадзыны фӕдыл оперативон штабы рабадтыл Югосетпотребнадзоры сӕргълӕууӕг Коцты Марина.

"Иу суткӕмӕ сарӕзтам 154 басгӕрсты, уыдонӕй 37 радтой ӕвӕрццаг фӕстиуӕг. Хуссар Ирыстоны ӕдӕппӕт сарӕзтой 13 917 иртӕсты, коронавирус сбӕрӕг кодтой 2461 адӕймагӕн", - загъта уый.

Пандемийы рӕстӕджы вирусӕй сӕнӕниз сты 1619 адӕймаджы, медикты хъусдарды бын сты 842 адӕймаджы.

Коцты Марина бафтыдта, зӕгъгӕ, кусгӕ бонты райдайӕнимӕ Югосетпотребнадзор нывӕнды фӕтыхджындӕр кӕнын хъусдард санитарон домӕнтӕм базарадон обьектты ӕмӕ ӕндӕр организациты.

4
Хуссар Иры теннисисткӕтӕ райстой фондз призоны бынат ЦКФЗ ерысты

Фыццаг ахӕм ӕнтыст: цхинвайлаг теннисисткӕ райста балцӕг Уӕрӕсейы чемпионатмӕ

5
(ранӕуӕггонд 12:37 26.01.2021)
Елбачиты Ирина хисӕрмагонд ерысты куыд ӕвзист призер, афтӕ райста балцӕг ӕмӕ апрелы тох кӕндзӕн Мӕскуыйы. Ахӕм ӕнтыст республикӕйы историйы у фыццаг

ЦХИНВАЛ, 26 янв — Sputnik, Плиты Фатимӕ. Хуссарирыстойнаг теннисисткӕтӕ бацахстой фондз призон бынаты Цӕгат Кавказы Федералон зылды ерысты. Елбачиты Ирина, Кокойты Аманда ӕмӕ Джиголаты Аланӕ ӕрхастой цыппар ӕвзист ӕмӕ иу бронзӕйон майданы, фехъусын кодта Sputnik уӕлыстол теннисы Федерацийы хистӕр, уӕлдӕр спортивон дӕсныйы скъолайы тренер Джиоты  Мириан.

"Цӕгат Ирыстоны командӕйы сконды архайдтой нӕ чызджытӕ ӕртӕйӕ - Елбачиты Ирина, Кокойты Аманда ӕмӕ Джиголаты Алана ӕмӕ райстой дыккаг бынат, уыдон фӕхӕрд сты ӕрмӕст фысым командӕйӕн. Фыццаг хатт систӕм дыккаг призертӕ",-  бафтыдта уый.

Йӕ ныхӕстӕм гӕсгӕ, фыццаг хатт нӕ республикӕйы историйы Хуссар Ирыстоны минӕвӕр Елбачиты Ирина райста балцӕг Уӕрӕсейы чемпионатмӕ индивидуалон ерысты архайгӕйӕ.

"Елбачиты Ирина хисӕрмагонд ерысты куыд ӕвзист призер, афтӕ райста балцӕг ӕмӕ апрелы тох кӕндзӕн Мӕскуыйы. Ахӕм ӕнтыст нӕ республикӕйы историйы у фыццаг. Уымӕй дарддӕр ЦКФЗ ерыстӕ Елбачиты чызгӕн уыдысты ӕнтыстджын - уый къайон ерысты та Цӕгат Ирыстоны минӕвар Лапина Светланаимӕ бацахста ӕртыккаг бынат", - загъта тренер.

Цӕгат Кавказы Федералон зылды ерыстӕ теннисӕй цыдысты Кӕсӕг-Балхъары Республикӕйы.

5
Остелеком тыхджын митуарды фӕстӕ басгӕрста хызӕгтӕ Къуыдаргомы

"Остелеком" тыхджын митуарды фӕстӕ басгӕрста хызӕгтӕ Къуыдаргомы

10
(ранӕуӕггонд 11:26 26.01.2021)
Компанийы радзырдтой мадзӕлтты тыххӕй, кӕцытӕ райсынц, цӕмӕй мобилон бастдзинад куса Дзауы районы цӕрӕг пунктты электроэнерги куы ахицӕн вӕййы, уӕд

ЦХИНВАЛ, 26 янв — Sputnik, Гӕбӕраты Элина. Хуссар Ирыстоны хӕххон районты тыхджын митуарды фӕстиуӕгӕн кӕцыдӕр цӕрӕг пунктты ахицӕн рухс ӕмӕ фӕзынд проблемӕтӕ мобилон бастдзинадимӕ.

Остелеком провел профилактические работы сети в Кударском ущелье
Пресс-служба "Остелеком"
"Остелеком" тыхджын митуарды фӕстӕ басгӕрста хызӕгтӕ Къуыдаргомы

"Мегафон-Хуссар Ирыстоны" (Остелеком) специалист ӕхсӕнадон бастдзинӕдты фӕдыл Бежанты Зӕринӕ куыд фехъусын кодта, афтӕмӕй техникон специалисттӕ басгӕрстой Къуыдаргомы базон станцтӕ ӕмӕ дзы баластой ӕртаджы фӕстауӕрц.

"Фидарӕй нӕ бон у зӕгъын, электроэнерги кӕй нӕ уыд, уый тыххӕй мобилон бастдзинады гъӕд кӕй нӕ февзӕрдӕр, ӕмӕ Дзауы районы цӕрджытӕн сӕ бон у дарддӕр пайда кӕнын бастдзинады лӕггӕдтӕй хуымӕтӕг режимы", - хъусын кӕны Бежанты Зӕринӕ.

Уый бафтыдта, компанийӕн кӕй ис 70 базон станцы, кӕцыты хай ис республикӕйы хӕххон районты.

"Хӕххон рельеф зымӕгон периоды къуыхцы кӕны базон станцты куысты басгӕрст. Ацы хатт сӕйраг зындзинӕдтӕ фӕзындысты базон станцмӕ ӕртаг баласынимӕ. Республикӕйы бастдзинады комитеты разамынадимӕ ӕмархайды руаджы мах рӕстӕгыл ӕрбаластам ӕртаг", - банысан кодта уый.

Компанийы баныфсӕвӕрдтой, специалисттӕ кӕй ӕмбарынц, куыд ахсджиаг у мобилон бастдзинад ӕмӕ уый фӕдыл алцыдӕр аразынц, цӕмӕй мобилон бастдзинад куса цыфӕнды боныгъӕды рӕстӕджы дӕр.

10