УФ Федералон хӕзнадон басгардзӕн фӕрӕзты хардзкӕнынад, кӕцытӕ рахицӕн кодтой Хуссар Ирӕн

УФ Федералон хӕзнадон басгардзӕн Хуссар Ирӕн рахицӕнгонд фӕрӕзты хардзкӕнынад

4
(ранӕуӕггонд 10:25 12.05.2021)
Республикӕйы хицауады сӕрдар ауагъта фембӕлд уӕрӕсейаг хӕзнадоны минӕвӕрттимӕ, кӕцытӕ ӕрцыдысты Цхинвалмӕ кусӕгон балцы

ЦХИНВАЛ, 12 май - Sputnik. Уӕрӕсейы хӕзнадоны минӕвӕрттӕ басгардзысты фӕрӕзты хардзкӕнынад, кӕцытӕ рахицӕн кодтой федералон бюджетӕй Хуссар Ирыстоны социалон-экономикон райрӕзтӕн финансон ӕххуыс бакӕныны нысанӕн. Уый тыххӕй хъусын кӕны республикӕйы хицауады пресс-службӕ.

Хуссар Ирыстоны хицауады сӕрдар Бекъойты Геннадий знон ауагъта фембӕлд уӕрӕсейаг хӕзнадоны кусӕгон къордимӕ, кӕцы ӕрцыд Цхинвалмӕ.

Премьер-министр банысан кодта, уагдоны басгӕрст кӕй у ахсджиаг ӕмӕ уӕззау куыст.

"Контролон мадзӕлттӕ ауадзынӕн мах сарӕзтам алы уавӕртӕ дӕр. Мӕ хъуыдымӕ гӕсгӕ, уӕ басгӕрсты фӕстиуджытӕ рагфӕдзӕхст бакӕндзысты финансон архайды проблемон фарстыты фӕдыл", - загъта Бекъойты Геннадий.

Хӕзнадоны минӕвар бахахх кодта, кусӕгон къорд нывӕзтон басгӕрст кӕй уадздзӕн республикӕйы министрӕдтӕ ӕмӕ уагдӕтты.

4
Ленингор

Хуссар Иры Ленингоры районы ссардтой нӕлгоймаджы мӕрдон буар

0
(ранӕуӕггонд 15:06 15.06.2021)
Прокуратурӕ сгары цауы ӕууӕлтӕ, районы цӕрӕджы мӕлӕты аххосаг нырма бӕрӕг нӕу

ЦХИНВАЛ, 15 июн – Sputnik, Хъуылымбегты Азӕмӕт. Ленингоры районы йӕ хӕдзары кӕрты ссардтой 70-аздзыд бынӕттон цӕрӕджы мӕрдон буар, фехъусын кодта Sputnik районы прокуратурӕйы фӕдагурӕг Бязырты Алан.

Йӕ ныхӕстӕм гӕсгӕ, амӕлӕты аххосаг нырма бӕрӕг нӕу, уагъд цӕуы экспертизӕ. Социалон хызӕгты фӕзынд хъусинаг, ома нӕлгоймаг ӕрӕджы ӕрыздӕхт Гуырдзыстонӕй ӕмӕ хъуамӕ уыдаид карантиныл районы рынчындоны.

"Ацы нӕлгоймаг карантиныл кӕй хъуамӕ уыдаид, уый фӕдыл мӕм информаци нӕй. Уый уыд куырм ӕмӕ гӕнӕн ис ахаудаид, фӕлӕ уый у развӕлгъау верси, нырма хъуамӕ ауадзой экспертизӕ", - загъта Бязырты Алан.

Барадхъахъхъӕнӕг органтӕ бӕрӕг кӕнынц нӕлгоймаджы амӕлӕты ӕууӕлтӕ.

0
COVID-19

Хуссар Иры санитарон уагдоны радзырдтой COVID-19-ы статистикӕйы тыххӕй

3
(ранӕуӕггонд 14:38 15.06.2021)
Хуссар Ирыстоны пандемийы райдианӕй фӕстӕмӕ коронавирусӕй фӕрынчын сты 3372 адӕймаджы, ныртӕккӕ дохтырты хъусдарды бын сты 34 пациенты

ЦХИНВАЛ, 15 июн - Sputnik, Гӕбӕраты Элина. Хуссар Ирыстоны ивгъуыд майрӕмбоны коронавирусон инфекци рабӕрӕг ис фондз адӕймагӕн, фехъусын кодта Sputnik сӕйраг санитарон дохтыр Коцты Марина.

Уый бамбарын кодта, улæфт бонты "Югосетпотребнадзор"-ы ПЦР-лабораторийы кæй нæ сарæзтой тесттæ, къуырисæры  иртæстты тыххæй та фехъусын кæндзысты сом райсом.

"Югосетпотребнадзор"-ы бӕрӕггӕнӕнтӕм гӕсгӕ, COVID-19 рабӕрӕг кӕныны фӕдыл майрӕмбоны сарӕзтой 50 тесты, уыдонӕй фондз адӕймагӕн схаудта вирусы уӕвынад", - загъта Коцты Марина.

Санитарон уагдоны ПЦР-лабораторийы пандемийы рӕстӕджы ӕдӕппӕт сарӕзтой 23246 тесты коронавирусон инфекци рабӕрӕг кӕныны фӕдыл, уыдонӕй 3 372 радтой ӕвӕрццаг фӕстиуӕг.

Уагдоны сӕргълӕууӕг ма бафтыдта, пандемийы рӕстӕджы сӕнӕнизуӕвджыты иумӕйаг нымӕц кӕй схызт 3338 онг. Дохтырты хъусдарды бын ма стационарон ӕмӕ амбулаторон хоскӕнынадыл сты 34 адӕймаджы.

3