Кран

Цхинвалы дыууӕ микрорайоны аварийы аххосӕй баззадысты ӕнӕ донӕй

33
(ранӕуӕггонд 11:56 20.05.2021)
"Водоканал"-ы ныфс ӕвӕрынц, дыууӕ микрорайоны дӕр донифтонгад кӕй сӕндидзын кӕндзысты фӕссихортӕм. Горӕты аннӕ хӕйтты донифтонгады режим нӕ фӕивта

ЦХИНВАЛ, 20 май — Sputnik, Плиты Фатимӕ. Хуссар Ирыстоны столицӕйы дыууӕ микрорайоны баззадысты ӕнӕ донӕй. Дон ахицӕн кодтой, цӕмӕй аразджытӕ аиуварс кӕной хӕтӕлыл авари, фехъусын кодта Sputnik "Водоканал"-ы хистӕры хӕдивӕг Джиоты Инга. 

Уый банысан кодта, Мӕскуыйаг микрорайоны доны хаххыл къуырийы размӕ кӕй ӕрцыд авари, йӕ фӕстиуджытӕ аиуварс кӕнынӕн хӕйттӕ ныззаказ кодтой фӕсарӕнты.

"Авари ауварс кӕнынӕн хъуыд сӕрмагонд хӕйттӕ, аразджытӕ ӕнхъӕлмӕ кастысты се 'рцыдмӕ. Куыстыты рӕстӕг ӕнӕмӕнг хъуыд дон ахицӕн кӕнын, уымӕ гӕсгӕ донифтонгад ӕрурӕдтам БАМ ӕмӕ Мӕскуыйаг микрорайонтӕм", - загъта Джиоты Инга.

Уагдоны минӕвар бафтыдта, зӕгъгӕ, аразджыты бахъӕудзӕн ӕртӕ сахаты бӕрц, цӕмӕй куыстытӕ фӕуой.

"Фӕссихортӕм донифтонгад сӕндидзын кӕндзыстӕм дыууӕ микрорайоны дӕр. Горӕты аннӕ хӕйтты донифтонгады режим нӕ фӕивта", - балхынцъ кодта уый.

33
Ленингор

Хуссар Иры Ленингоры районы ссардтой нӕлгоймаджы мӕрдон буар

5
(ранӕуӕггонд 16:08 15.06.2021)
Прокуратурӕ сгары цауы ӕууӕлтӕ, районы цӕрӕджы мӕлӕты аххосаг нырма бӕрӕг нӕу

ЦХИНВАЛ, 15 июн – Sputnik, Хъуылымбегты Азӕмӕт. Ленингоры районы йӕ хӕдзары кӕрты ссардтой 70-аздзыд бынӕттон цӕрӕджы мӕрдон буар, фехъусын кодта Sputnik районы прокуратурӕйы фӕдагурӕг Бязырты Алан.

Йӕ ныхӕстӕм гӕсгӕ, амӕлӕты аххосаг нырма бӕрӕг нӕу, уагъд цӕуы экспертизӕ. Социалон хызӕгты фӕзынд хъусинаг, ома нӕлгоймаг ӕрӕджы ӕрыздӕхт Гуырдзыстонӕй ӕмӕ хъуамӕ уыдаид карантиныл районы рынчындоны.

"Ацы нӕлгоймаг карантиныл кӕй хъуамӕ уыдаид, уый фӕдыл мӕм информаци нӕй. Уый уыд куырм ӕмӕ гӕнӕн ис ахаудаид, фӕлӕ уый у развӕлгъау верси, нырма хъуамӕ ауадзой экспертизӕ", - загъта Бязырты Алан.

Барадхъахъхъӕнӕг органтӕ бӕрӕг кӕнынц нӕлгоймаджы амӕлӕты аххосæгтӕ.

5
COVID-19

Хуссар Иры санитарон уагдоны радзырдтой COVID-19-ы статистикӕйы тыххӕй

3
(ранӕуӕггонд 14:38 15.06.2021)
Хуссар Ирыстоны пандемийы райдианӕй фӕстӕмӕ коронавирусӕй фӕрынчын сты 3372 адӕймаджы, ныртӕккӕ дохтырты хъусдарды бын сты 34 пациенты

ЦХИНВАЛ, 15 июн - Sputnik, Гӕбӕраты Элина. Хуссар Ирыстоны ивгъуыд майрӕмбоны коронавирусон инфекци рабӕрӕг ис фондз адӕймагӕн, фехъусын кодта Sputnik сӕйраг санитарон дохтыр Коцты Марина.

Уый бамбарын кодта, улæфт бонты "Югосетпотребнадзор"-ы ПЦР-лабораторийы кæй нæ сарæзтой тесттæ, къуырисæры  иртæстты тыххæй та фехъусын кæндзысты сом райсом.

"Югосетпотребнадзор"-ы бӕрӕггӕнӕнтӕм гӕсгӕ, COVID-19 рабӕрӕг кӕныны фӕдыл майрӕмбоны сарӕзтой 50 тесты, уыдонӕй фондз адӕймагӕн схаудта вирусы уӕвынад", - загъта Коцты Марина.

Санитарон уагдоны ПЦР-лабораторийы пандемийы рӕстӕджы ӕдӕппӕт сарӕзтой 23246 тесты коронавирусон инфекци рабӕрӕг кӕныны фӕдыл, уыдонӕй 3 372 радтой ӕвӕрццаг фӕстиуӕг.

Уагдоны сӕргълӕууӕг ма бафтыдта, пандемийы рӕстӕджы сӕнӕнизуӕвджыты иумӕйаг нымӕц кӕй схызт 3338 онг. Дохтырты хъусдарды бын ма стационарон ӕмӕ амбулаторон хоскӕнынадыл сты 34 адӕймаджы.

3