Арӕнгӕрон зона

Хуссар Иры ПӔК фехъусын кодтой арӕнхалджыты нымӕцы фӕкъаддӕры тыххӕй

21
(ранӕуӕггонд 13:53 12.08.2021)
Уагдоны радзырдтой, цас адӕймаджы фехӕлдтой республикӕйы арӕн ивгъуыд мӕй

ЦХИНВАЛ, 12 авг - Sputnik. Хуссар Ирыстоны паддзахадон арӕн фехалыны тыххӕй 2021 азы июлы республикӕйы Арӕнгӕрон службӕ ӕрурӕдта 19 арӕнхалӕджы, хъусын кӕны Паддзахадон ӕдасдзинады комитеты (ПӔК) пресс-службӕ.

РХуссар Иры арӕнхъахъхъӕнджытӕ иу мӕймӕ ӕрурӕдтой 32 арӕнхалӕджы
Пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ в РЮО

Арӕнхалджытӕй ӕхсӕз фехӕлдтой паддзахадон арӕны режим, 13 та арӕнгӕрон режим. ПӔК Арӕнгӕрон службӕ алкӕцы цауы фӕдыл дӕр ауагъта равзӕрсттӕ.

"Уый фӕстиуӕгӕн 8 адӕймаджы административон ивар фӕкодтой, дыууӕйы феддӕдуар кодтой РХИ территорийӕ ӕнӕ иварон санкцитӕй, фараст адӕймаджы та бафӕдзӕхстой", - дзырдӕуы уагдоны хъусинаджы.

ПӔК ма банысан кодтой, 24 июлы арӕнхъахъхъӕнджытӕ республикӕйы Знауыры районы ӕрурӕдтой Гуырдзыстоны Карелы муниципалитеты цӕрӕг Леван Гвелисианийы паддзахадон арӕны режим фехалыны тыххӕй. Нӕлгоймаг уыд расыг ӕмӕ ахызт паддзахадон арӕны сӕрты ӕнӕ дырыс нысанӕй.

"Ацы цау равдыста Гуырдзыстоны барадхъахъхъӕнӕг органты ӕнархайд, уый руаджы уыдон фӕзынын кӕнынц сӕ бӕстӕйы цӕрджыты ӕруромын ӕмӕ бӕрндзинадмӕ ӕрбаздахыны тас, афтӕ ма уый тыххӕй парахат кӕны коронавирусон инфекци", - бафтыдтой ПӔК.

Уагдоны зӕрдыл ӕрбалӕууын кодтой, Хуссар Ирыстоны арӕнгӕрон законты фехалыны тыххӕй кӕй ис административон ӕмӕ уголовон бӕрндзинад.

21
РБМЦ сырх зонӕ

Хуссар Иры хицауад медиктӕн фиддонтӕн рахицӕн кодта 10 милуан сомӕй фылдӕр

2
(ранӕуӕггонд 16:09 16.09.2021)
Фӕрӕзтӕ рахицӕн кӕныны фӕдыл скъуыддзаг рахастӕуыд цыппӕрӕмы республикӕйы хицауады ӕнӕрадон рабадтыл

ЦХИНВАЛ, 16 сен - Sputnik. Хуссар Ирыстоны хицауад рахицӕн кодта йӕ фӕстауӕрцон фондӕй 10,2 милуан сомы сӕрмагонд социалон фиддонтӕн медиктӕн ӕмӕ ӕндӕр кусджытӕн коронавирусимӕ тохы тыххӕй, хъусын кӕны министрты кабинеты пресс-службӕ.

Скъуыддзаг рахастӕуыд хицауады ӕнӕрадон рабадтыл. Фӕрӕзтӕ байуӕрстой афтӕмӕй:

  • Республикон бирӕпрофилон медицинон центр 2021 азы 1 майӕ 31 августы онг периоды тыххӕй райсдзӕн 9 425 210 сомы
  • Дзауы районон рынчындон 1 апрелӕй 31 августы онг периодӕн райсдзӕн 350 750 сомы
  • Къуайсайы рынчындон 22 июнӕй 31 августы онг периодӕн райсдзӕн – 347 833 сомы
  • Знауыры районон рынчындон 1 июнӕй 31 августы онг периодӕн райсдзӕн – 79 250 сомы
  • Цхинвалы районы амбулаторон ӕххуысы центр 1 июлӕй 31 августы онг периодӕн райсдзӕн 73 750 сомы

Хицауады сӕрдар Бекъойты Геннадий бахӕс кодта Ӕнӕниздзинад хъахъхъӕнынады министрадӕн хъус дарын рахицӕнгонд фӕрӕзты хардз кӕнынмӕ ӕмӕ бавдисын Финансты министрадӕн хыгъдлӕвӕрд уый фӕдыл.

2
хъӕууонхӕдзарадон техникӕ

Хуссар Иры хъӕууон хӕдзарад баххӕст ис ног техникӕйӕ

3
(ранӕуӕггонд 16:09 16.09.2021)
Ног техникӕйы нымӕцы ис ахӕмтӕ, кӕцытӕ республикӕйы фӕзындысты фыццаг хатт, сӕ нымӕцы дуруидзӕн ӕмӕ картофӕфснайӕн хӕдтулгӕ

ЦХИНВАЛ, 16 сен – Sputnik, Плиты Фатимӕ. Хуссар Ирыстоны хъӕууон хӕдзарады министрад баххӕст кодта йӕ техникон базӕ ног ифтонгадӕй. 2021 азы уагдоны къухы бафтыд ноджы 42 иууӕджы, фехъусын кодта Sputnik министрады кусӕг Мулдарты Игорь.

Ног техникӕйы нымӕцы ис ахӕмтӕ, кӕцытӕ республикӕйы фӕзындысты фыццаг хатт, сӕ нымӕцы дуруидзӕн ӕмӕ картофӕфснайӕн хӕдтулгӕ. 

"Фыццаг хатт самал кодтам дуруидзӕн ӕмӕ картофӕфснайӕн машинӕ. Уымӕй размӕ нӕм уыд картофкъахӕн, фӕлӕ ног ифтонгад у егъаудӕр авналӕнтимӕ", - загъта уый.

Мулдарты Игоры ныхӕстӕм гӕсгӕ, ног техникӕйыл кусын бынӕттонтӕн амыдтой ӕрцӕуӕггаг специалисттӕ.

"Техникӕ цы амалиуӕгад рауагъта, уый кусджытӕ рцыдысты, ам бынаты сӕмбырд кодтой хъӕууонхӕдзарадон техникӕ ӕмӕ бацамыдтой бынӕттонтӕн сӕ куыст. Стӕй ма рӕстӕгӕй-рӕстӕгмӕ цӕудзысты ӕмӕ бӕлвырд кӕндзысты сӕ техникон уавӕр", - бафтыдта министрады кусӕг.

3