Чилӕхсаты Мурӕты бӕлӕттӕ

"Уарзын сӕ тынг": Чилӕхсаты Мурӕт йӕ 'нӕпайда фермӕйы тыххӕй

235
(ранӕуӕггонд 14:21 25.05.2020)
Цхинвалы Ирӕтты уынджы кӕрон фӕсфӕд цӕхӕрадоны пӕр-пӕр кӕнынц алыгъуызон бӕлӕттӕ, сӕ хицау Чилӕхсаты Мурӕт сабырады цъиуты бауарзта скъолайы рӕстӕджы ӕмӕ сыл нырма дӕр йӕ зӕрдӕ не 'сивта. Нӕлгоймаг "хъазӕгой" бӕлӕттӕн лӕвар кӕны йӕ сӕрибар рӕстӕг ӕмӕ йӕ пенсийы муртӕ

ЦХИНВАЛ, 25 май - Sputnik, Плиты Фатимӕ. Хуссар Иры столицӕйы цӕгаттаг фарс, Ирӕтты уынджы кӕрон Чилӕхсаты Мурӕт сарӕзта улӕфӕн къуым. Ӕнахуыр хӕдзарады пӕр-пӕр кӕнынц 170 урс ӕмӕ ӕнахуыр хьулон-мулон бӕлӕттӕ. Ӕнӕпайда хӕдзарад йӕ хицауӕн лӕвар кӕнынц хорз зӕрдӕйы уаг ӕмӕ удӕнцой.

Чилӕхсаты Мурӕт сабырады цъиуты бауарзта скъолайы рӕсӕтӕджы - уӕд ахуырдзауты хсӕн бирӕ уыд бӕлондарджытӕ, ӕмӕ сыл нырма дӕр йӕ зӕрдӕ не 'сивта. Лӕг "хъазӕгой" бӕлӕттӕн лӕвар кӕны йӕ сӕрибар рӕстӕг ӕмӕ йӕ пенсийы муртӕ.

Голубятня
© Sputnik / Natalia Airiyan
Чилӕхсаты Мурӕты бӕлӕттӕ

"Мӕ фыд дӕр ма дардта бӕлӕттӕ. Ме 'мгӕрттӕй бирӕтӕн уыд, ӕгӕрыстӕмӕй ма сӕ кӕрӕдзийӕ дӕр давтам. Ныр дӕр дзы бирӕтӕ дарынц Цхинвал ӕмӕ ӕввахс хъӕуты. Мӕ мӕргъты хсӕн ис Краснодарӕй, Ставрополӕй, Чехияйӕ - уыдон сты постон бӕлӕттӕ. Дунейы алы къуымтӕй сӕ ӕрӕмбырд  кодтон", - дзуры  Мурӕт. 

Нӕлгоймагӕн йӕ 'нахуыр хӕдзард пайда ницы хӕссы, сӕ дарын та асайы дзӕвгар хӕрдзтӕ.

"Уарзын сӕ, ам улӕфын мӕ риуы дзаг, иу рӕстӕджы мӕ денджызмӕ улӕфынмӕ акодтой ӕмӕ сӕ цалдӕр къуыри нӕ федтон ӕмӕ ٬ррайы хуызӕн уыдтӕн", - зӕгъы уый.

Йӕ мӕргъты Мурӕт ӕнӕхъусдард нӕ уадзы, ӕртӕ тасӕфтауӕг куыдзы хъахъхъӕнынц мӕргъты сабыр цард.

"Ӕртӕ къуыдз ам сты ӕппынӕдзух, уыдонӕй иу у питбуль. Ис ма мӕм хылгӕнаг уасӕгтӕ дӕр", - худы лӕг.

Бӕлӕтты сабыр цард ма хъыгдарынц цъиусуртӕ, фӕлӕ уыдоны ныхмӕ дӕр Мурӕт расидт тох ӕмӕ уыдон ныр ӕмбонды кӕронмӕ ӕввахс ауыгъдӕй лӕууынц.

"Цъиусурты марын, тынг сбирӕ сты. Уайдзӕф мын кӕнынц, сырх чиныгмӕ хаст дам у, фӕлӕ мӕ пенси ацы бӕлӕттыл хардз кӕнын мӕ сӕ цъиусуртӕн бахӕрын кӕнон?!", - катай кӕны Мурӕт.

Цхинвалы дӕр фӕстаг рӕстӕджыты дунейы традици ӕрфидар ӕмӕ Мурӕты бӕлӕтты чындзӕхсӕвтӕм ӕрхонынц.

"Авӕрын дзы чындзӕхсӕвтӕм дӕр дыгай бӕлӕттӕ, цӕмӕй сӕ уарзӕттӕ ауадзой. Зонын ӕй, кӕцыты дзы ис гӕнӕн раттын - кӕцытӕ сӕхӕдӕг фӕстӕмӕ рбатӕхдзысты. Фӕлӕ ӕз ирон лӕг дӕн мӕ уый тыххӕй мӕ сӕрмӕ ӕхца райсын нӕ хӕссын", - дзуры бӕлондарӕг.

Нӕлгоймаг йӕ бӕлӕтты ӕнахуыр рӕсугъддзинадӕй дарддӕр ма у буц сӕ цардмӕ ахастӕй.

"Къуырттыл ӕхсӕв бады нӕл бӕлон, бонӕй та сыл. Бадынц дыууӕ аикыл – вӕййынц сыл ӕмӕ нӕл, уыдонӕй иу хъӕуы ӕндӕр къуыртты аикимӕ фӕивын, цӕмӕй хӕццӕ къӕйттӕ саразой ӕмӕ сӕ туг ма лӕмӕгъ кӕна", - радзырдта уый.

Голубятня
© Sputnik / Natalia Airiyan
Чилӕхсаты Мурӕты бӕлӕттӕ

Бӕлӕтты нывыл дунейы дӕр ис йӕхи хъӕндзинӕдтӕ. Ам дӕр ахсджиаг у цӕрӕн бынаты фарст.

"Ахстӕтты бынатыл сӕм стыр загъд рауайы, кӕрӕдзи ныххойынц. Ӕгӕрыстӕмӕй ахӕм нӕлтӕ ис ӕмӕ лӕппынты дӕр ракалдтой ахстонӕй ӕмӕ амардысты, - радзырдта Мурӕт.

Фӕлӕ бӕлӕттӕн уӕддӕр сӕ рӕсугъддзинады тыххӕй сӕ хицау сӕ ӕппӕрццаг миниуджытӕ дӕр бары.

Йӕ цӕхӕрадоны сӕрмӕ арвыл кафыныл куы срӕуӕг вӕййынц "хъазӕгой" мӕргътӕ - ахӕм мыггагмӕ хӕссы йӕ бӕлӕтты иууылдӕр - уӕд сын сӕ хицау сӕ аипдзинӕдтӕй иу дӕр нал фӕуыны.

235
Красавица

Сгарджытӕ ӕмӕ ирвӕзынгӕнджытӕ: Хуссар Иры фондз зондджын куыдзы

37
(ранӕуӕггонд 12:13 08.07.2020)
Зондджын куыйтӕ ис уӕлвӕткон уагдоны ӕмӕ мидхъуыддӕгты министрады дӕлбар милицийы сӕрмагонд нысаниуӕгджын къордмӕ

ЦХИНВАЛ, 8 июл - Sputnik, Плиты Фатимӕ. Хуссар Ирыстоны дыууӕ уагдоны сконды ис кинологон службӕтӕ. Овчаркатӕ ӕмӕ лабрадортӕ рацагурынц срӕмудзӕн ӕрмӕг, давӕггӕгтӕ, ссарынц фыдбылызы бахауӕг адӕмы.

Фондз зондджын куыдзы

Зондджын куыйтӕ ис уӕлвӕткон уагдоны ӕмӕ мидхъуыддӕгты министрады дӕлбар милицийы сӕрмагонд нысаниуӕгджын къордмӕ. Фондз куыдзы бӕрны ис агурӕн операцитӕ - тӕссаг срӕмудзӕн ӕрмӕг ссарын ӕмӕ сӕрмагонд хӕслӕвӕрдтӕ.

Кинолог ОМОН с овчаркой Арзой
© Sputnik / Natalia Airiyan
Кинолог Тулойты Георгийы йæ куыдз Арзаимæ

Цыппаркъахонтӕй ӕртӕ ис МСНК-мӕ, дыуууӕ та УУМ-мӕ. Фыццаг ӕртӕ - Красавица, Арза ӕмӕ Рокийы ӕнтыстытӕм бахӕлӕг кӕндзысты сгарджытӕ, адӕймаг йӕ сӕр цӕуыл фӕцъӕл кӕны, уыдон куыдзы смудӕнтӕ базонынц уайтагъд. Фӕлӕ ацы хъуыддаджы дӕр æнӕ адӕймаджы ӕххуысӕй нӕу - зондджын куыдз кусы йӕ хицауимӕ тандемы.

Красавица æххæст кæны резонансон хъуыддӕгтӕ

Республикӕйы иууыл куыстхъомдӕр тыхон дӕлхайад - МСНК-ӕн йе 'ртӕ куыдз дӕр ӕмдзу кӕнынц йемӕ. Сӕ куыйты хистӕр - Красавицайыл цӕуы дӕс азы. Коммӕгӕс куыдзӕй сӕрыстыр у йӕ хицау.

"Красавица раргом кодта 15 уголовон хъуыддаджы. Йӕ фӕрцы ссардтой бастдзинады компани "Мегафон"-ы ӕртӕ милуаны. Раргом кодта ӕрӕджы юстицийы министры хӕдзармӕ бабырсджыты дæр. Дӕс хъуыддагӕй фондз сӕххӕст кӕны куыдфӕндыдӕр", - радзырдта кинолог Тулойты Георгий.

Красавица ӕмӕ йе 'мбӕлттӕ Арза ӕмӕ Роки куыдзы цард нӕ кӕныныц, цыппаркъахонтӕн ис хорз уавӕртӕ - вольертӕй дарддӕр ма сын ӕрӕджы мидхъуыддӕгты министрад сарӕзта тезгъойы фӕзуат, ис сын сæхи найӕн бынат дæр хъарм донимӕ.

Арза - Уӕрӕсейы чемпион

Ӕртӕаздзыд Арза та у хӕцӕнгарз ӕмӕ срӕмудзӕн ӕрмӕг агурыны специалист. Цалынмӕ ахсджиаг мадзӕлттӕ ауадзыны бынатмӕ хицауады делегацитӕ, адӕм ӕмӕ бӕрнон уазджытæ бацӕуынц, уӕдмӕ Арзайы фындз уым хъуамӕ дызӕрдыггагӕй мацы ссара, уый басгары бынат.

Кинологи Южной Осетии
© Sputnik / Natalia Airiyan
Кинолог Тулойты Георгийы йæ куыдз Арзаимæ

"Арза у немыцаг, балхӕдтой йӕ Ростовы. Уый фӕстӕ фондз мӕйы ахуырмӕ уыдыстӕм иумӕ Ростовы кинологон центры. У Уӕрӕсейы чемпион, уыцы ерысты архайдтой 300 минӕвары канд Уӕрӕсейӕ нӕ, фӕлӕ ма раздӕры советон республикӕтӕй дӕр. У нывыл куыдз, фæлæ æхсайгæзæрдæ, мӕнмӕ ӕввахс никӕй уадзы", - бафтыда уый.

Йӕ хицауы хӕслӕвӕрдтӕм гӕсгӕ иу уысммӕ куыдз ссары ӕмбӕхст хӕцӕнгарз, фӕлӕ йӕм ӕвналгӕ нӕ кӕны, ӕрмӕст йӕ фарсмӕ ӕрбынат кӕнын, науӕд йӕ фарсмӕ ныррӕйы.

"Ацы куысты ма тынг ахсджиаг у, цӕмӕй куыдз ӕмӕ йӕ хицау кӕрӕдзи хорз ӕмбарой, афоныл рахатай, цы дын ӕмбарын кӕны, уый", - загъта Георгий.

Арза куысты рӕстӕджы нӕ уарзы йӕ фарсмӕ бирӕ адӕмы змӕлд, фӕлӕ йæ уӕддӕр дыууӕ минут дӕр нӕ хъӕуы, цӕмӕй ссара нӕмгуыты тыхтон, ӕмӕ ма уый размӕ цы бынаты уыдысты ӕвӕрд, уый дӕр рахатын.

МСНК-ы æртыккаг куыдз Рокийæн йæ къухдариуæггæнæг ис отпускы, уымæ гæсгæ йæ бон нæу равдисын йæ арæхстдзинад æмæ хъыгзæрдæйæ кæсы йæ каубыд чырынӕй.

Ирвӕзынгӕнджытӕ Эра ӕмӕ Лита

Дыууӕ куыдзы - Эра ӕмӕ Лита та 2014 азӕй фӕстӕмӕ сты Уӕлвӕткон уавӕрты министрады структурӕйы сконды. Уыдон сты хӕххон уавӕрты зӕйты бын адӕмы агурыны специалисттӕ.

Лабрадоры на базе МЧС РЮО
© Sputnik / Natalia Airiyan
Эра ӕмӕ Лита

Кӕд уыдон дӕр хӕдзарвӕндагӕй бафауинаг не ʻсты, уӕддӕр афоныл хорз ахуырад нӕ райстой, уымӕ гӕсгӕ сӕ нывыл специалисттӕ нӕ рацыд. Куыйтӕ сты Хаситы Аланы дӕлбар.

"Афоныл семӕ фылдӕр хъуыд кусын, уӕд сын хуыздӕр ӕнтыстаид. Сӕ нысан у, зӕйты бын цы адӕм бахауд, уыдон ссарын", - загъта уый.

Ныридӕгӕн чызджытӕ Эра ӕмӕ Лита арӕх нӕ архайынц операциты, фæлæ уӕлвӕткон уагдоны кусджыты зӕрдӕ рухс кӕнынц хорз уагахастӕй.

Кинологи Южной Осетии
© Sputnik / Natalia Airiyan
Хаситы Алан йæ куыйтимæ
37
Плиты Георгий

Рагӕй йӕм ӕмбӕлд: Национ телеуынынады амонӕгӕн балӕвар кодтой фатер

585
(ранӕуӕггонд 17:24 03.07.2020)
Ивгъуыд мӕй Хуссар Иры ЦАРЗ-ы микрорайоны уӕвӕг ӕмдзӕрӕндоны цӕрджытӕ райстой фатертӕ, амондджын бинонты хсӕн Плиты Георгий дӕр, уый йӕ райгуырдӕй фӕстӕмӕ цӕры ӕххуырст хӕдзӕртты

ЦХИНВАЛ, 3 июл — Sputnik, Плиты Фатимӕ. Хуссар Ирыстоны паддзахадон телеуынынады информацион алӕвӕрдты амонӕг Плиты Георгий райгуырдӕй фӕстӕмӕ ӕххуырст хӕдзӕртты цӕрыны фӕстӕ бацис йӕхи къуымы хицау. Амондджын бинонтӕ абон сӕ муртӕ хӕссынц ног цӕрӕнуатмӕ.

Ивгъуыд мӕй Хуссар Иры ЦАРЗ-ы микрорайоны уӕвӕг ӕмдзӕрӕндоны цӕрджытӕ райстой фатертӕ.

"Ӕмдзӕрӕндоны цӕрджытӕ мӕ хъысмӕтыл ӕрцахуыр сты, кӕд нӕ хъӕлӕс райхъуысы, уӕддӕр ӕвзӕрстыты рӕстӕджы. Уымӕ гӕсгӕ ацы цау ссис ӕнӕнхъӕлӕджы бӕрӕгбонау. Диссаджы скъуыддзаг - паддзахад у адӕмӕн", - радзырдта Sputnik йӕхӕдӕг Георгий.

Амондджын номхыгъдмӕ цы адӕм бахауд, уыдонмӕ мӕйы размӕ фӕуазӕг ис сӕрмагонд къамис ӕмӕ райдыдта ӕмбырд кӕныны гӕххӕтытӕ.

Георгий Плиев
Плиты Георгий

"Фыццаг сӕм хъус дӕр не ʻрдардтон, уый бӕрц ӕзты дӕргъы рацахуыр стӕм хорздзинадмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсын. Иугай-дыгай нӕм сидтысты горӕты администрацимӕ. Банхъардтой бацӕттӕ кӕнын гӕххӕтытӕ фатер райсынмӕ. Уыцы хъуыддаджы дӕр уый бӕрц рӕвдз нӕ разындтӕн, фӕлӕ мын ӕххуыс кодтой сӕхӕдӕг, афтӕ ӕртӕхатӕнон фатеры хицау бадӕн", - загъта уый.

Плиты Георгийы ныхӕстӕм гӕсгӕ, ахӕм амондджынтӕ уыдон ныр бирӕйӕ сты.

"Фыр цинӕй нӕ арӕм хъӕугӕ ныхӕстӕ, ӕрмӕст цӕуӕм гом мидбылхудтимӕ. Ацы цин у президент Бибылты Анатолий лӕггад. Цыфӕнды ма дзурой, ацы адӕм гуырдзыйы националисттӕй куы лыгъдысты, уӕдӕй нырмӕ, 30 азы дӕргъы фыццаг хатт рахатыдысты, рӕстдзинад кӕй ис", - бафтыдта Георгий.

Лӕппу йӕ мады мад ӕмӕ чысыл хо Марияимӕ ныр ног бынатмӕ цадӕггай лидзынц. Фыццаг уал ног фатеры ӕрфысым сты Георгийы сӕйраг хӕлӕрттӕ - чингуытӕ.

"Мӕ мад ахуырмӕ ӕрцыд 1991 азы Гуырзыстонӕй, ӕмӕ ам баззад, 1994 азы ӕз райгуырдтӕн. Мӕхи цы зонын, уый цардыстӕм ӕххуырст фатерты, куы нал ӕххӕссыдыстӕм нӕ хӕрдзтыл, уӕд ӕмдзӕрӕндонмӕ балыгъдыстӕм. Ӕрмӕст дӕр ацы фӕндаг чи рацыд, уый бамбардзӕн дӕхи къуым ссарыны цин", - загъта уый.

Хорздзинӕдтӕ ныр Плиты Георгийы бинонтӕм фемхиц сты, ӕмӕ сӕ ног къуыммӕ райстой лӕвар пианино Хуссар Ирыстоны минӕварады кусӕг, поэтессӕ Уалыты Зарайӕ.

Плиты Георгийы царды ӕввӕрццаг ивындзинӕдтыл цин кӕнынц йӕ коллегӕтӕ дӕр.

"Ӕцӕг йӕм ӕмбӕлд. Бинонтӕ сты тыхст уавӕрты. Паддзахад йӕ лӕггадӕн хуыздӕр ӕмӕ ӕмбӕлгӕдӕр адресант не ссардтаид",- загъта паддзахадон телеуынынады директоры хӕдивӕг Козаты Дзерассӕ.

ЦАРЗ-ы зӕронд ӕмдзӕрӕндоны бӕстыхай у аварион, йӕ бынаты хъавынц саразын ног корпус.

585
Михаил Кожухов

Михаил Кожухов æрцæудзæн Цæгат Ирыстонмæ

0
(ранӕуӕггонд 14:42 10.07.2020)
Балцы фæлгæтты туристтæ фендзысты Беслæны 1-æм скъола, "Зæдты горæт", Аланийы рагондзинады музей, Уæллаг Фиагдон, Куырттаты ком æмæ æндæр объекттæ

ЦХИНВАЛ, 10 июл — Sputnik. Зындгонд уæрæсейаг журналист, "Клуб путешественников"-ы президент Михаил Кожухов июлы æрцæудзæн Цæгат Ирыстонмæ 12 туристимæ. Уый тыххæй журналист ныффыста йæ фырсыл Instagram, хъусын кæны 15 регион.

"Мах фæндыд радзурын сымахæн Цæгат Ирыстоны рæсугъддзинады тыххæй, фæлæ ахъуыды кодтам, къамтæ мах бæсты алцыдæр хуыздæр кæй зæгъдзысты. Кæй зæгъын æй хъæуы, Ирыстонмæ балц фылдæр рæсугъддзинады тыххæй нæу, фæлæ адæмы тыххæй. Чи сты ирæттæ, цавæр куывдтытæ зæгъынц сæ фынгтыл, куыд цæрынц хæххон хъæуты, кæнынц зындгон уæлибыхтæ æмæ кафынц Хæххон кæфтытæ", - ныффыста Кожухов.

Балцы фæлгæтты туристтæ фендзысты Беслæны 1-æм скъола, "Зæдты горæт", Аланийы рагондзинады музей, Уæллаг Фиагдон, Куырттаты ком æмæ æндæр объекттæ.

уыдон Ирыстоны уазæгуаты уыдзысты 15-20 июлы.

0