04:18 23 РУХÆНЫ МÆЙ 2019
Комкоммӕ эфир
 • EUR70.60
 • USD63.85
Ӕрфарст

"Петербургаг къӕбицӕй" дӕ цавӕр хӕринӕгтӕ фӕнды ацаходын?

 • "Пушкинаг" хъӕрмхуыпп
  11.1% (1)
 • Хъӕрмхуыпп къабуска, роды фыд, гогызы фыд ӕмӕ урс зокъотимӕ
  33.4% (3)
 • Стуры фыд (бефстроганофф)
  0.0% (0)
 • Фагӕйӕ кас
  0.0% (0)
 • Кӕсаг шампайнаг сӕнимӕ
  22.2% (2)
 • Каштантимӕ пудинг
  11.1% (1)
 • Хъалгъӕнӕй вареннӕ
  0.0% (0)
 • Петербургаг къалаци
  11.1% (1)
 • Ӕндӕр
  11.1% (1)
Равзӕрстой: 9